Ny brief: Vaccinkampen – så sprids desinformationen om coronavaccinet

Spridningen av felaktig och vilseledande information har tagit ny fart i takt med att världen inlett vaccineringen mot covid-19. Det senaste uttrycket för detta återfinns i helgens demonstration i Stockholm. Med arrangörer verksamma inom alternativ hälsa och ett narrativ präglat av politiska principer och konspirationsteorier är rörelsen ett tydligt exempel på hur vaccinmotståndet tar sig uttryck.

Vid sidan om icke-statliga aktörer bedriver också Ryssland och Kina påverkanskampanjer för att främja sina egna vaccin. Detta för att skada förtroendet för konkurrenter, men även för att undergräva förtroendet för västliga demokratier i stort. Det överlappande budskapet från de icke-statliga och statliga aktörerna förstärker varandra, och riskerar i slutändan att skada både folkhälsan och demokratin.

Pandemin har lett till en kamp om, och en kamp mot, vaccinet.

Tankesmedjan Frivärld har gått igenom rapporter och vetenskapliga studier samt såväl nationell som internationell medierapportering för att ge en kunskapsöversikt om ämnet. Denna briefing syftar till att identifiera aktörerna som sprider felaktigheter och desinformation om coronavaccinet, dess metoder och de centrala narrativ som sprids.

Författare till rapporten är Jesper Lehto, praktikant på Frivärld.

Ladda ner rapporten här.