Ny Briefing – En ny transatlantisk handelspolitik: Hur ska Trumps tullar bemötas?

Idag släpps en ny briefing från Frivärld, skriven av Fredrik Erixon.

Donald Trumps omfamnande av protektionism och införandet av nya tullavgifter på europeiskt stål och aluminium har försatt Europeiska unionen i en svår sits. USA och EU kan vara på väg mot ett eskalerande handelskrig, vilket både skulle orsaka ekonomiska kostnader och anstränga det transatlantiska försvarssamarbetet.

I denna briefing redogör Fredrik Erixon för drivkrafterna och utmaningarna för Trumpadministrationens handelspolitik samt beskriver vad EU bör göra för att upprätthålla en god handelsrelation med USA.

Briefingen finns att ladda ner här.