Ny briefing: Svensk teknologiöverföring till Kinas militära modernisering

Den senaste tiden har Kinas ökande säkerhetspolitiska roll blivit allt mer uppmärksammad i Sverige vilket kunde bland annat ses på Folk och Försvars rikskonferens. Såväl försvarsministern som cheferna för MUST och SÄPO varnade för Kinas påverkan mot Europa. En nyckeldel av Kinas militära modernisering är att höja den teknologiska nivån vilket sker dels genom cyberspionage, men även av direkta uppköp av utländska företag.

Svensk teknologiöverföring till Kinas militära modernisering visar Pär Nyrén hur svensk teknologi med militära användningsområden har förvärvats av kinesiska företag och myndigheter. Med gällande lagstiftning kan dock Folkets befrielsearmé (PLA) förvärva den teknologin för militära ändamål. Både svensk och europeisk lagstiftning bör skärpas för att undvika att Sverige oavsiktligt bidrar till Kinas militära förmåga och växande maktanspråk.

Pär Nyrén är projektledare för globaliserings- och näringslivsfrågor på Frivärld. Han har tidigare forskat om kinesiska privata säkerhetsföretag.

Läs briefingen här.