59 PUNKTER FÖR VÅR SÄKERHET

Utredningarnas, beredningarnas och de perfekta beslutsprocessernas tid är förbi – den har vi till stor del suttit bort. Nu gäller i stället att med den kunskap vi har (bland annat de tidigare utredningar som finns), goda exempel i vårt närområde och bästa möjliga omdöme snabbt skala upp stödet till Ukraina och förstärka vår egen motståndskraft. Det konstaterar Patrik Oksanen och Diana Janse, och listar 59 rekommendationer till svenska beslutsfattare med anledning av den ryska invasionen av Ukraina och det försämrade säkerhetsläget i Europa. 

Läs alla deras förslag här.