Ny rapport: An Ideas-Based Globalization

Är globaliseringen på nedgång?

Världen och den globala politiken är i dålig form och efterkrigstidens ramverk för internationell ekonomisk förvaltning är inget undantag. Bakom denna dystra utveckling står ett försvagat politiskt ledarskap från västs sida, samtidigt som man försummat etableringen av nya supermakter. Pandemin och dess ekonomiska konsekvenser kommer med största sannolikhet att accelerera det institutionella förfallet.

Samtidigt innebär inte detta faktum att globaliseringens era är över. De senaste åren har kunnat visa en skiftning i globaliseringens mönster – där de verkliga krafterna inom den global handeln drivs av digitala tjänster och idéutbyte. Dessa kommer att fortsätta vara källan till globaliseringens tillväxt i många år framöver, någonting som är mycket svårt att stoppa för politiker med protektionistiska instinkter.

Detta är temat för Frivärlds nya rapport An Ideas-Based Globalization – Global Economic Governance is Collapsing but Globalization is Thriving, författad av Fredrik Erixon. Rapporten påpekar att även om det västerländska politiska ledarskapet har förfallit, så accelererar den verkliga globaliseringen som manifesteras i form av idéutbyte.

Läs hela rapporten här.

Se videon från lanseringen här med följande deltagare:

Fredrik Erixon (författare), chef och grundare av tankesmedjan European Centre for International Political Economy (ECIPE).

Dalibor Rohac (US), resident scholar på American Enterprise Institute.

Dr John Humphreys (AUS), Associate Researcher på Centre for Independent Studies.

Gunnar Hökmark, Frivärlds ordförande.

Fredrik Erixon är författare och chef för European Centre for International Political Economy (ECIPE), en tankesmedja i Bryssel med fokus på global ekonomi, som han medgrundade 2006. Han har tidigare arbetat som rådgivare åt den brittiska regeringen, som chefsekonom på tankesmedjan Timbro och rankades 2010 som en av de 30 mest inflytelserika personerna i Bryssel.