Ny rapport från Frivärld: Utvecklingen efter den arabiska våren – från kleptokrati till kapitalism?

Kommer den arabiska våren att göra människor friare? Det är långt ifrån säkert.

I denna rapport analyserar Susanne Tarkowski bilden av den framtida utvecklingen i Egypten och i Libyen. Hon finner att befolkningens erfarenhet av den fria marknaden och det kapitalistiska systemet – på sikt nödvändiga för uthållig tillväxt och politisk stabilitet – är långt ifrån odelat positiv. Under sådana förutsättningar blir det svårt för en fri marknad, och för det nödvändiga välstånd och den stabilitet som en sådan för med sig, att etablera sig i regionen.

Läs den engelska originalversionen 

Läs rapporten på svenska

Se rapportlanseringen på Bambuser

Läs debattartikel om rapporten på SvD Brännpunkt