Ny rapport: Informationspandemi – Desinformation i skuggan av Coronakrisen

Spridningen av Coronaviruset är inte bara en pandemi. Det har också utvecklats till det WHO klassar som en informationsepidemi med omfattande ryktesspridning över hela världen. Det finns en lång rad aktörer som har olika intressen i att sprida felaktigheter och desinformation kring viruset och som nu använder tillfället för sina syften.

Frivärlds senior fellows Patrik Oksanen och Henrik Sundbom tar sig an detta komplexa och minst sagt aktuella ämne i en ny rapport. Bland annat analyserar de hur olika aktörer bidrar till spridningen av felaktiga uppgifter kring viruset. Här återfinns stater men också ideologiskt och ekonomiskt motiverade aktörer. Den gemensamma nämnaren bakom agerandet är oftast att man upplever sig ha någonting att vinna på spridandet av desinformationen. Sammantaget målar desinformations-pandemin upp en bred palett av falska budskap i en tid där korrekt information är en bristvara.

Läs hela rapporten här.