Ny rapport – Split och misstro: Rysk påverkan inför EP-valet

Inför vårens val till Europaparlamentet har ett flertal aktörer varnat för att externa aktörer kan komma att försöka påverka valet. Vårens val till Europaparlamentet är det första sedan Ryssland på allvar inledde storskaliga påverkansoperationer mot västerländska val, och det finns goda skäl för höjd beredskap. Samtidigt kan valet antas vara strategiskt underordnat nationella val.

Vad kan man förvänta sig i den pågående valrörelsen, och vilka strategier styr Rysslands påverkansarbete mot EU? I rapporten Split och misstro – rysk påverkan inför EP-valet går Henrik Sundbom igenom Rysslands mål och verktyg för valpåverkan mot EU.

Huruvida Rysslands informationspåverkan är effektiv är svårt att bedöma. Att det finns en intention att påverka står dock bortom allt tvivel, och är skäl nog för att syna Rysslands agerande i sömmarna. Huvudet måste hållas kallt, samtidigt som Rysslands akti­viteter i Väst måste granskas och exponeras, säger Sundbom.

Rapporten finns att läsa här.

Henrik Sundbom är fellow på Frivärld och specialiserad på rysk informationspåverkan. Hans analyser har bland annat publicerats av Utrikespolitiska Institutet och amerikanska Atlantic Council.