Ny rapport: The Belarusian Diaspora

Den politiska krisen som började i Belarus sommaren 2020 har förenat och politiserat diasporan. Numera finns en stadig brygga mellan den demokratiska oppositionen, diasporan och EU. I rapporten ”The Belarusian Diaspora And Its Role in Solving the Political Crisis” beskriver Alesia Rudnik utlandsbelarusiernas förändrade attityd till konflikten i hemlandet och hur det kan bidra till att stärka demokratin på hemmaplan. Hon ger även rekommendationer på hur det internationella samfundet bör agera för att stärka diasporan.

Läs hela rapporten här.

Denna rapport är en del av serien ”How to Build a Democracy”, som syftar till att belysa och analysera de reformer som krävs för att bygga upp den belarusiska demokratin.

Alesia Rudnik är doktorand vid Karlstads Universitet, researcher på den belarusiska tankesmedjan Center for New Ideas samt ordförande för Sveriges Belarusier.