Nyheter från Frivärld

Efter en varm sommar har verksamheten på Frivärld kommit igång för hösten. Det är en spännande tid som väntar med ett flertal kommande arrangemang och publiceringar. Nedan följer en sammanfattning av förändringar i verksamheten och genomförda evenemang.

Håll utkik efter vårt nyhetsbrev för kommande inbjudningar!

Personal

Frivärld expanderar och i och med detta har ett antal nya medarbetare tillkommit till verksamheten. I juni tillträdde Pär Nyrén som projektledare för näringslivs- och globaliseringsfrågor. Johannes Svahn, student vid Uppsala universitet, är Frivärlds nya praktikant. Utöver detta är Frivärlds verksamhetssamordnare Viktor Lundquist sedan en tid tillbaka ny biträdande redaktör för SvD Säkerhetsrådet.

I augusti tillträdde Henrik Sundbom, konsult specialiserad på digitala medier och påverkansoperationer, som fellow hos Frivärld. Sedan september är dessutom William Duval,  nyexaminerad masterstudent från King’s College med en bakgrund från amerikanska militären, International Research Fellow.

Läs mer om våra nya medarbetare här.

Evenemang

Den 22 augusti arrangerades seminariet Svensk beredskap mot påverkansoperationer, där Patrik OksanenAnders LindbergGunnar Hökmark och Katarina Traczmedverkade. Seminariet filmades och går att se i sin helhet på Frivärlds Facebooksidaoch YouTubekanal.
I samband med seminariet lanserades även briefingen Informationspåverkan: exempel, lärdomar och slutsatser författad av Patrik Oksanen.

Den 31 augusti arrangerades ett rundabordssamtal om cybersäkerhet med Mr. Michael Chertoff, medgrundare och styrelseordförande för The Chertoff Group och tidigare United States Secretary of Homeland Security. Under samtalet diskuterades bland annat hur väl förberedda länder i västvärlden är på att möta utmaningar som relaterar till cybersäkerhet, och hur samarbete mellan regeringar och företag kan se ut i strävan mot ett adekvat skydd mot framtidens cyberteknologiska utmaningar och hot.

Den 25 september anordnar vi ett seminarium om Europeiskt försvarssamarbete under den kommande mandatperioden. Medverkande är Anna Wieslander, nordeuropachef vid Atlantic Council och Björn Fägersten, seniorforskare och programchef för Utrikespolitiska institutets Europaprogram. Samtalet leds av Frivärlds chef Katarina Tracz. För intresseanmälan: maila johannes@frivarld.se.

Utrikesakademin

I mitten av oktober öppnar ansökan för Utrikesakademin 2019. Håll utkik på hemsidan för utslysninga samt ansökningsinfo.

2018 års utrikesakademister har två utbildningsträffar kvar samt en studieresa till Washington DC.