Nytt läsår vid Utrikesakademin: Dags för ansökan till 2016

 

Tankesmedjan Frivärld grundades 2011 som ett forum för utrikes- och säkerhetspolitiska studier och debatt. Sedan start har över 120 studenter ingått i en talanggrupp som deltagit i seminarier, artikel- och rapportskrivande.

2015 ingår 16 av dem i den nystartade Utrikesakademin som under rektor Mats Johanssons ledning driver en årslång utbildning med seminarier, praktikplatser, stipendier och studiebesök.

Undervisningen består främst av fyra block, temadagar med heldagsföreläsningar i Stockholm. Ämnena är:

Det säkerhetspolitiska läget kring Östersjön

Grunderna i svensk försvars- och utrikespolitik

Hoten mot det öppna samhället

En fri värld med fria flöden

Föreläsare är några av Sveriges mest meriterade inom respektive område, bland dem Carl Bildt, general Karlis Neretnieks från Kungl Krigsvetenskapsakademien, journalister som Anna-Lena Lodenius och Carl Rudbeck, experter från Totalförsvarets forskningsinstitut och handläggare från departement och partier.

Studieresor har under 2015 genomförts till Bryssel, Tallinn och London. Vi träffar makthavare och experter vid utrikes tankesmedjor och institutioner.

I Frivärlds verksamhet ingår även Capitoliumprogrammet, en praktiktermin vid tankesmedjor i Washington, DC. Under 2015 stipendierades två studenter vid Atlantic Council. Hos Frivärld får du också chans till en praktiktermin inom ramen för din akademiska utbildning och inbjuds till Frivärlds årliga säkerhetspolitiska konferens med internationella talare.

Välkommen med en ansökan/CV senast den 1 november per e-post: mats@frivarld.se

Du bör ha akademiska studier i relevant ämne, och erfarenhet av arbete i ungdomsorganisation är en merit. Antagningsbesked meddelas under december. Kursstart i slutet av januari.