Rapportlansering: Nato och antiamerikanism

”Nu flygs det för fullt med NATO-plan över Norrlands skogar. USA har en lång tradition av aggression i utrikespolitiken. Amerikanskt bombflyg har dödat oräkneliga civila. Nu får de öva här. Det går inte att komma förbi att vi blir medansvariga när de bombar nästa gång, var det nu blir.” Så skrev Jonas Sjöstedt (V) i augusti 2010.

Neutralitet, solidaritetsförklaringen och EU:s försvarspolitiska samarbete är idag de mest åberopade skälen till Miljöpartiets, Vänsterpartiets och Socialdemokraternas Natoskepsis. Finns det skäl att lägga till antiamerikanism till denna lista? Frågan behandlas av Mårten Torson Lindberg i rapporten Nato och Antiamerikanism: är oppositionspartiernas Natoskepsis en produkt av antiamerikanismen?

Välkommen till rapportlansering. Utöver rapportförfattaren deltar:

Allan Widman riksdagsledamot, försvarspolitisk talesperson för Folkpartiet, ledamot i försvarsutskottet
Torbjörn Björlund riksdagsledamot, försvarspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, ledamot i försvarsutskottet
Mike Winnerstig fil. dr i statsvetenskap med särskild inriktning på USA, ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien

Moderator är Karin Svanborg-Sjövall, projektledare, Timbro.

TID   Onsdagen den 30 januari kl. 12-13.00. Lunch serveras från kl. 11.30
PLATS   Timbro, Kungsgatan 60, 2tr, Stockholm
ANMÄLAN Senast den 29 januari till info@frivarld.se. Antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande. Deltagare som uteblir utan att ha avanmält sig per e-post: info@frivarld.se eller tel. 08-587 898 00 kommer att debiteras 100 kronor.

 

 

 

 

Vid frågor kontakta Mårten Torson Lindberg: marten@frivarld.se

Mårten Torson Lindberg är projektledare på Frivärld. Han har tidigare bland annat arbetat som redaktör med säkerhetspolitik som ämne på International Relations and Security Network, Zürich. Mårten har en fil. kand i internationella relationer från University of Hull, har studerat utrikespolitisk analys vid London School of Economics samt tar examen i statsvetenskap vid Uppsala universitet i juni 2013