Rundabordssamtal med Frank Lavin

Den 16 mars arrangerade Frivärld tillsammans med ECIPE ett rundabordssamtal med Frank Lavin, tidigare vice näringsminister och ansvarig för internationell handel i USA. Idag är Frank Lavin företagare med inriktning på kinesisk e-handel och tillsammans med inbjudna gäster diskuterade han bland annat internationell frihandel, protektionism och Trumps hot om nya importtullar.