Rundabordssamtal om cybersäkerhet och cyberteknologiska utmaningar

Den 31 augusti arrangerade Frivärld ett exklusivt rundabordssamtal med Mr. Michael Chertoff, medgrundare och styrelseordförande för The Chertoff Group och tidigare United States Secretary of Homeland Security.

Samtalet kretsade kring cybersäkerhet och cyberattacker riktade mot västerländska demokratier. Bland annat diskuterades hur väl förberedda länder i västvärlden är på att möta utmaningar som relaterar till cybersäkerhet, och hur samarbete mellan regeringar och företag kan se ut i strävan mot ett adekvat skydd mot framtidens cyberteknologiska utmaningar och hot.