Seminarium: 5G och Huawei – vad ska Sverige göra?

Inom kort ska beslut om upphandlingen av 5G i Sverige fattas, och den stora frågan som diskuteras över hela världen är om det är klokt att låta Huawei delta i uppbyggnaden av detta. I övriga västvärlden har man resonerat olika, och det är nu dags för Sveriges vägval.

Huawei är av många anledningar en utmaning, men kanske i synnerhet kan det vara problematiskt att låta företaget delta i upphandlingen då den kinesiska nationella underrättelselagen stipulerar att både statliga och privata kinesiska företag, samt alla kinesiska medborgare, kan åläggas att stödja underrättelse- och säkerhetstjänsterna med information.

Lagen har ingen geografisk begränsning vilket innebär att även företag utomlands samt kinesiska medborgare boende i andra länder också omfattas av lagen. Det är speciellt kritiskt då 5G-nätet kommer att vara blodomloppet för framtidens ekonomi och på så sätt kunna göra Sverige sårbart för tvångsmakt.

Med anledning av detta arrangerade Frivärld torsdagen den 5 september ett lunchseminarium, där dessa frågor  diskuterades. Medverkade gjorde Patrik Fältström, teknik- och säkerhetsskyddschef på Netnod, Richard Henriksson, ämnesråd i cyber- och informationssäkerhet på UD:s säkerhetsenhet och Kristina Sandklef, Kinaanalytiker. Seminariet modererades av Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld.

Hör Richard Henriksson om 5G och riskbedömning

Hör Kristina Sandklef om Huaweis koppling till den kinesiska staten

Hör Patrik Fältström om 5Gs tekniska problematik

Hör diskussionen om 5G och Huawei