Seminarium: Tampering with the Swedish elections?

Den 17 april arrangerade Frivärld tillsammans med tankesmedjan Tiden ett seminarium med titeln Tampering with the Swedish elections? Media and Foreign Information Operations. Deltagande experter var Laura Rosenberger, tidigare säkerhetspolitisk rådgivare åt Hillary Clinton, i dag chef för Alliance for Securing Democracy och Senior Fellow vid The German Marshall Fund och Richard Ledgett, tidigare vice chef för National Security Agency (NSA) i USA. Medverkade gjorde även Patrik Oksanen, politisk redaktör för Hela Hälsingland och Mikael Tofvesson, chef vid enheten för omvärld och beredskap vid MSB. Samtalet modererades av Minou Sadeghpour, styrelseledamot i Allmänna Försvarsföreningen.

Under seminariet diskuterades hur västerländska demokratier står inför ett gemensamt säkerhetshot: utländska och inhemska försök till påverkan och destabilisering av det demokratiska samhället. Med höstens riksdagsval i Sverige var ämnet därför högaktuellt och seminariet välbesökt. Frågor som huruvida Ryssland eller andra främmande makter kommer försöka påverka valutgången samt ur traditionella och sociala medier påverkas var bland de ämne som diskuterades.

Richard Ledgett beskrev rysk informationspåverkan som: ”Russia’s information operations are similar to money laundering. Instead of laundering money, they launder information”.

Laura Rosenberger beskrev vikten av samarbete för att möta desinformation och hur det är ”Time to think about democracy as a national security issue”.

Semiariet filmades och kan ses här. Obs. på grund av lokalens akustik är ljudet i filmen inte optimalt.

Mikael Tofvesson, Katarina Tracz, Daniel Färm, Laura Rosenberger,
Richard Ledgett, Patrik Oksanen, Minou Sadeghpour