Avslutande TRÄFF för UTRIKESAKADEMIN 2023

Utrikesakademin är Frivärlds årslånga spetsutbildning för framtidens utrikes- och säkerhetspolitiska experter, beslutsfattare och opinionsbildare. Sedan 2015 har utbildningen årligen samlat ett tjugotal lovande namn inom det utrikes- och säkerhetspolitiska området för en kvalificerad utbildning och nätverksmöjligheter.

Lördagen den 18:e november hölls den avslutande träffen för Utrikesakademin 2023. Träffen bestod av mingel, stipendieutdelning och föredrag som hölls av Lars Fredén, mångårig svensk diplomat och Kinakännare, och Israels ambassadör till Sverige, Ziv Nevo Kulman.