Skriftlansering: Digitaliseringens baksida – cyberhotets komponenter och konsekvenser

Den 10 december arrangerade Frivärld ett lunchseminarium där skriften ”Digitaliseringens baksida – cyberhotets komponenter och konsekvenser” av Björn Weigel lanserades.

I skriften tar Weigel ett brett grepp om cyberhotet. Skriften beskriver hur cyberkriminalitet, ekonomiskt cyberspionage och politisk krigföring växer och får spelrum i takt med digitaliseringens framfart. Weigel analyserar cyberhotets implikationer för det liberaldemokratiska samhället, samt vilka åtgärder som bör vidtas för att för att mildra dess konsekvenser.

I lanseringen deltog också Carolina Dackö, specialist inom internationell handelsrätt på Mannheimer Swartling, Karl Lallerstedt, säkerhetsexpert på Svenskt Näringsliv, Mikael Tofvesson, biträdande avdelningschef för MSB:s operativa avdelning och Pål Jonson, riksdagsledamot i Försvarsutskottet (M). Samtalet modererades av Katarina Tracz, chef för Frivärld.

Björn Wiegel diskuterar skriften Digitaliseringens baksida med Mikael Tofvesson, Mikael Lallerstedt, Carolina Dackö & Pål Jonsson. Diskussionen leds av Katarina Tracz, chef för Frivärld.