Temadag för Utrikesakademin: Hoten mot det öppna samhället

Läsårets tredje föreläsningsdag hos Frivärlds utbildning Utrikesakademin ägnades extremism i olika former.

Journalisten Anna-Lena Lodenius, aktuell med reportageboken ”Vi säger vad du tänker”, berättade om många års egen forskning kring höger- och vänsterextremism. Fil dr Henrik Bachner, författare till bland annat ”Judefrågan”, speglade antisemitism i Sverige förr och nu. Fil dr Stefan Olsson gav en idéhistorisk översikt från Platon till Putin utifrån Karl Poppers verk. Fil dr Carl Rudbeck utredde olika tolkningar av begreppet jihad. Mats Johansson presenterade sin nya bok Kalla kriget 2.1 – Onda imperiets återkomst.

Dagen avslutades på polska ambassaden där ambassadör Wieslaw Tarka informerade om Nato, polsk upprustning och livet under Sovjetockupation, som åskådliggjordes med visning av Andrzej Wajdas film ”Katyn” om den sovjetiska massakern på 20 000 polska officerare 1940.

all på ua

Journalisten Anna-Lena Lodenius föreläste om extremism på Utrikesakademin.