Transatlantic Leadership Forum

Helgen den 1-3 november arrangerade Frivärld en konferens med fokus på det transatlantiska samarbetets utmaningar och möjligheter.

Konferensen inleddes med ett öppningstal av Oscar Jonsson, vikarierande chef på Frivärld och kort därefter gav Pamela Tremont, Charge d’affaires på den amerikanska ambassaden, en presentation med fokus på dagens samarbete mellan USA och Sverige & EU.

Konferensens förstapanelsamtal inleddes av Benjamin Haddad, director Future Europe Initiative på Atlantic Council, som talade om hur det transatlantiska samarbetet kan komma att se ut om 20 år. Därefter höll Rachel Rizzo, Adjunct Fellow på CNAS, ett anförande om USA:s roll i Europa.

Fredagens andra paneldiskussion inleddes med att Johan Wiktorin, VD för Intil Group AB, talade om Rysslands syn på information och konfrontation, vilket följdes upp av Oscar Jonsson som diskuterade utvecklingen kring Rysslands informationskrigsföring.

Kvällen avslutades med middag på slottet under vilket Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark gav ett keynote speech.

Lördagens första paneldiskussion inleddes med Karsten Friis, chef på NUPI’s forskningsgrupp om säkerhet och försvar, där han pratade om dagens militära hot mot Europa. Sedan gav Jana Puglierin, Head of program på German Council for Foreign Relations, tala om europeiska försvarsinitiativ och transatlantisk säkerhet. Därefter höll Leo Michel, Non-resident Senior Fellow på Atlantic Council, ett anförande om strategisk avskräckning under 2000-talet.

Lördagens andra panel kretsade kring artificiell intelligens och dess påverkan på vårt samhälle och försvar, och bestod av Aurore Belfrage, VD och grundare av AI Negotiations, och Dr. Jean-Marc Rickli, Head of Global risk på Geneva Center for Security Policy.

Lördagens program avslutade med ett keynote speech från Dr. Manuel Muñiz, School of Global and Public Affairs, IE University, som talade om hur man kan utforma ett nytt samhällskontrakt anpassat för det nuvarande århundradet.

Den avslutande dagen inleddes med ett panelsamtal bestående av Joshua Kirshenbaum, visiting fellow hos GMF, och Patrik Oksanen, senior fellow på Frivärld, där fokus låg på illegal penningtvätt och strategiska uppköp som säkerhetshot.

Konferensen avslutades med två rundborssamtal där samtliga tidigare talare fick ge sina perspektiv på och diskutera framtidens transatlantiska säkerhet och  hur beslutsfattning kring säkerhetspolitik har förändrats.

Konferensen arrangerades i samarbete med Amerikanska ambassaden i Stockholm.