Utrikesakademins alumner besökte Riga

Den 26–27 september arrangerade Frivärld en studieresa för Utrikesakademins alumner till Lettlands huvudstad Riga. Resan och programmet utformades i samarbete med Konrad Adenauer Stiftung (KAS).

Första besöket på schemat var hos Nordiska rådet, där Stefan Eriksson, chef för Rigakontoret, talade. Temat på diskussionen var framförallt vikten av att arbeta för ett närmre samarbete mellan Norden och Baltikum. Därefter förflyttade gruppen sig till Konrad Adenauer Stiftungs kontor där Elisabeth Bauer, chef för KAS i de baltiska- och nordiska länderna, pratade om deras arbete i regionen och om Lettlands utmaningar kopplade till det sovjetiska arvet. Förmiddagen avslutades med ett besök av Gita Leitlande från lettiska försvarsdepartement, där diskussionen framförallt handlade Rysslands alltmer aggressiva inställning gentemot deras grannländer.

Efter lunchen bar det av till Justitiepalatset i Riga där alumnerna hade äran att träffa Lettlands regeringschef, premiärministern Arturs Krišjānis Kariņš. Premiärministern höll en genomgång om Lettlands utmaningar, och då framförallt de kopplade till deras säkerhetspolitik, för att sedan besvara frågor från deltagarna. Därefter förflyttade gruppen sig till Baltic Center of Media där de fick träffa organisationens VD, Janis Siksnis. Ett intressant samtal följde som framförallt cirkulerade kring organisationens mål och Lettlands mediasituation. Dagen avslutades sedan med en gemensam middag i centrala Riga.

Utrikesakademin träffar premiärminister Arturs Krišjānis Kariņš

Dag två inledes med en träff med Edgar Ikstens, styrelseledamot i partiet Vienotiba. Samtalet kretsade runt de svårigheter Lettland har att bilda en stabil regering, då det största partiet är Kreml-vänligt och de andra partierna relativt små. Därefter diskuterade Ivars Ljiabs, EU-parlamentariker, hur Lettlands politiska roll har utformats efter sovjets fall. Resan avslutades till sist med en guidad rundvandring på det lettiska parlamentet.