BRIEFING: Svensk-finskt militärt samarbete: Vad talar vi om?

Publicerad 19 april, 2016
4 sidor

Sverige och Finland har inlett ett militärt försvarssamarbete. Såväl den svenska som den finländska regeringen har tydligt uttalat att samarbetet länderna emellan ska fördjupas. Det antyds att det ska omfatta hela skalan; fred, kris och krig. Hittills har dock svaren från politiker kring hur ett samarbete i krigstid skulle vara utformat varit svepande.

I briefingen ”Svensk-finskt militärt samarbete: Vad talar vi om?” diskuterar Charly Salonius- Pasternak och Karlis Neretnieks oklarheterna kring det svensk-finska militära samarbetet samt de problem som skulle kunna uppstå.

– Det talas mycket om svensk-finskt militärt samarbete, men centrala frågor om krig och fred tycks ha blivit lämnade utanför debatten. I rapporten problematiserar vi några av samarbetets viktiga grundpelare, säger Charly Salonius-Pasternak.

– Den nuvarande bristen på konkretion kring flera viktiga aspekter i samarbetet är problematisk. Frågan som måste ställas är om svensk-finsk samverkan i krig kanske skapar fler problem än den löser, säger Karlis Neretnieks.

 

Charly Salonius-Pasternak är Senior Research Fellow på finska Utrikespolitiska institutets globala säkerhetsprogram, inriktad på nordisk, transatlantisk och amerikansk säkerhetspolitik. Han har tjänstgjort på finska försvarsmaktens planeringsavdelning (J5) och är en aktiv säkerhetspolitisk debattör samt reservist.

Karlis Neretnieks är generalmajor (PA) och bedriver idag analyser rörande säkerhet i Östersjöområdet.
Han har tidigare varit rektor för Försvarshögskolan, operationsledare vid dåvarande Mellersta Militärområdet, brigadchef mm. Neretnieks är ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien.