Media

Anders Åslund skriver i Kyiv Post

20 november, 2023
Idag publicerade Kyiv Post opinionsartikeln Washington Defeatism: More Drivel From High-Profile US Policy Advisers skriven av Anders Åslund, senior fellow Frivärld. I artikeln skriver Anders Åslund följande: ”As Senior Director for Europe in the National Security Council in the Obama administration, Kupchan took ...

Gunnar Hökmark skriver i Norrköpings Tidningar

17 november, 2023
”Det iranska folket lever under ett totalitärt förtryck som drabbar kvinnor allra hårdast. Det är en regim som fullt ut vill förverkliga en medeltida sharia-lagstiftning, med konsekvenser i form av att de som anses sexuellt avvikande avrättas, kvinnor som anklagas ...

Anders Åslunds debattartikel i Dagens Industri

15 november, 2023
Anders Åslund, senior fellow Frivärld, skriver i sin debattartikel Ukrainas ekonomi fungerar trots kriget som publicerats på DI att ”Avgörande är emellertid det västliga stödet. Anledningen till den höga inflationen förra året var att EU inte levererade vad det hade lovat. ...

Anders Åslund skriver i The Hill

13 november, 2023
I sin opinionsartikel Jake Sullivan’s new essay reveals a Biden administration in denial about Ukraine som publicerats på The Hill skriver Anders Åslund, senior fellow Frivärld, följande:  ”The political bottom line is that Biden is not likely to win reelection unless ...

Patrik Oksanen citeras i Expressen

7 november, 2023
I Expressens artikel Svenska ambassaden utsatt för propagandakampanj citeras Patrik Oksanen med följande: ”Det är ett narrativ som Ryssland har kört med ganska länge, att utmåla världen som nazistisk. Alla som är emot Kreml blir mer eller mindre nazister. Det går ...

Patrik Oksanen citeras i Expressen

3 november, 2023
I GT:s artikel Experterna om risken för incidenter över Östersjön citeras Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld, med följande: ”Mer intressant att notera är att Kina samtidigt uppträder extremt konfrontativt samtidigt i Sydkinesiska sjön med en flygning på bara tre meters avstånd ...

Patrik Oksanen med i Omni

2 november, 2023
I Omni:s inlägg Oksanen: Kina är särskilt intresserat av SD-politiker säger Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld, ”Jag hade informerat försvarsberedningens och försvarsutskottets ordförande. Det är en militärattaché från ett av de länder som pekas ut som det stora underrättelsehotet mot ...

Patrik Oksanen i Aftonbladets podcast Höjd Beredskap

1 november, 2023
I Aftonbladets senaste podcastavsnitt Tappar väst intresset för Putins krig mot Ukraina? säger Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld, bland annat ”Ryssland fortsätter sina attacker mot den ...

Patrik Oksanen skriver i Svenska Dagbladet

28 oktober, 2023
I sin krönika ”Allt försvar sker inte vid fronten” som publicerats på SvD skriver Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld, att ”För att klara vintern handlar det inte bara om reparationer, förstärka luftvärn och förmågan att tidigare upptäcka drönare och robotar ...

Anna Rennéus Guthries krönika i Smedjan

27 oktober, 2023
I Anna Rennéus Guthries, chef Frivärld, krönika Polens potential är Europas som publicerades på smedjan Timbro kan följande läsas: ”För framtidshoppet är något som lyser i Polen. Ekonomin är stark, investeringarna från omvärlden stora och arbetslösheten bland de lägsta i EU. ...