Media

Anders Åslund skriver i Kyiv Post

23 april, 2024
I samband med att USA lagstiftat om att konfiskera ryska tillgångar skriver Anders Åslund, senior fellow Frivärld, i Kyiv Post där han uppmanar EU att göra samma sak: ”The US legislation has clarified that no international law hinders the confiscation ...

Stefan Fölster i Axess

23 april, 2024
Inför EU-valet i juni skriver Stefan Fölster, senior fellow Frivärld, i Axess om vikten av ett starkt EU-samarbete som det bästa skyddet mot det som hotar oss. Bland annat skriver Fölster: ”Det finns goda skäl att vara misstänksam mot partier ...

Anders Åslund i SvD

22 april, 2024
”Efter att ha gått framåt under tre decennier har demokratin reducerats under de senaste 19 åren. Hur kunde det gå så illa? Den mest uppenbara förklaringen är svarta pengar i politiken. Kleptokratier kan dessvärre köpa politisk makt i demokratier med ...

Patrik Oksanen i Expressen GT

20 april, 2024
”Det som krävs för att Ukraina ska kunna återta initiativet är att det kollektiva väst bestämmer sig för att målet med stödet till Ukraina är att landet ska vinna kriget, inte undvika att förlora” – säger Patrik Oksanen, resident senior ...

Anders Åslund i Kyiv Post

17 april, 2024
”…any single member of the US Congress may be bought secretly by an unknown since unlimited amounts of dark money are legal in US politics. One single Republican member can repeat Kremlin disinformation, like Gaetz and Taylor Greene, and block ...

Patrik Oksanen med i SvDs podcast Ledarredaktionen

17 april, 2024
”Det är ganska långt ifrån att vi då hanterar det kraftigt försämrade säkerhetsläget som accelererar. Tittar vi på behoven och förmågorna vi borde ha, framförallt uthålligheten, […] så kan vi bara konstatera att Sverige skulle inte ha förmåga ens i ...

Stefan Fölster i Expressen

17 april, 2024
”EU-medlemskapet blev en storvinst för svenskar och ser ut att bli det även framöver, trots att allt inte är perfekt.” – skriver Stefan Fölster, senior fellow Frivärld, i en text om de många fördelar EU-medlemskapet inneburit för Sverige. Hela artikeln ...

Gunnar Hökmark och Anders Åslund i DN

13 april, 2024
Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark samt Anders Åslund, senior fellow Frivärld, skriver i en debattartikel i DN att de frysta ryska tillgångarna måste tas i beslag. Bland annat skriver man: ”Den svenska regeringen stöder av allt att döma konfiskering av de ...

Gunnar Hökmark i Svensk Tidskrift

12 april, 2024
”Om man vill ta politiskt ansvar är det den politik man ogillar man ska kritisera och agera emot liksom det är den politik som man står för som man ska driva och få fram till beslut. Den politik man anser ...

Patrik Oksanen i Svenska Dagbladet

11 april, 2024
Med anledning av den kritik som riktats mot Armémuseum och utställningen ”Korsvägar” skriver Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld, följande: ”Ett av de vapen som är svårast att försvara sig emot i den ryska arsenalen är när regimen riktar sig ...