Media

Gunnar Hökmark skriver i NWT

23 augusti, 2019
Den 23 augusti skrev Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, en debattartikel i NWT, om Ryssland alltjämt är ett säkerhetspolitiskt hot mot Sverige. Sverige behöver en ny säkerhetspolitik där vi tillsammans med andra värnar demokrati och rättsstat och en ny försvarspolitik ...

Viktor Lundquist skriver i SvD Säkerhetsrådet

22 augusti, 2019
Den 22 augusti skrev Viktor Lundquist, projektledare på Frivärld, en gästledare i SvD Säkerhetsrådet om protesterna i Hongkong. I relationen med Kina kommer olika intressen alltid behöva vägas mot varandra, och sällan finns tydliga eller enkla lösningar. Men gällande protesterna ...

Gunnar Hökmark omnämns i Resumé

20 augusti, 2019
Den 20 augusti omnämndes Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark i bland annat Resumé och Omni, med anledning av hans nya uppdrag som international senior advisor på Kreab. ...

Viktor Lundquist skriver i SvD Säkerhetsrådet

9 augusti, 2019
Den 9 augusti skrev Viktor Lundquist, projektledare på Frivärld, en gästledare i SvD Säkerhetsrådet om hur Edem Bekirov riskerar att dö i rysk fångenskap, på grund av otillräcklig vård. Man kan alltså krasst konstatera att Ryssland under Putins ledning tidigare ...

Gunnar Hökmark skriver i Norrbottens Kuriren

29 juli, 2019
Den 29 juli skrev Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, en debattartikel i Norrbottens Kuriren om den svenska regeringens felaktiga fokus i Mellanöstern. I en värld där Iran, Ryssland och Nordkorea kan hota och utpressa är friheten, freden och säkerheten hotad ...

Benjamin Katzeff Silberstein skriver i SvD

29 juli, 2019
Den 29 juli skrev Benjamin Katzeff Silberstein, fellow vid Frivärld, en gästledare i SvD om den sköra och mångfacetterade relationen mellan Japan och Sydkorea. Ofta antas det att kulturellt utbyte, handel, och mänskliga möten leder till fred och goda relationer ...

Viktor Lundquist skriver i SvD Säkerhetsrådet

24 juli, 2019
Den 24 juli skrev Viktor Lundquist, projektledare på Frivärld, en gästledare i SvD Säkerhetsrådet om hur Julian Assanges tid som frihetskämpe uppenbart är förbi. Ett decennium senare är den beskrivningen knappast längre aktuell, när det nu är uppenbart att man ...

Viktor Lundquist skriver i SvD Säkerhetsrådet

15 juli, 2019
Den 15 juli skrev Viktor Lundquist, projektledare på Frivärld, ett inlägg i SvD Säkerhetsrådet om Kinas allt mer omfattande påverkansförsök mot Sverige. Kontakt och samarbete med Kina, vare sig det gäller mellan Löfven och Xi Jinping eller PR-bolag, journalister och ...

Benjamin Katzeff Silberstein skriver i SvD

15 juli, 2019
Den 15 juli skrev Benjamin Katzeff Silberstein, fellow vid Frivärld, en gästledare i SvD om hur Sydkoreas regering saknar visioner för långsiktig ekonomisk tillväxt, och hur investeringar i Nordkorea lockar som en lösning på en allt svårare situation. Men ännu ...

Frivärld omnämns i SN

13 juli, 2019
Den 13 juli omnämndes Frivärlds rapport Att göra Sverige (S)torslaget igen i Södermanlands Nyheter, i en ledare skriven av Emanuel Örtengren. Läs hela ledaren här. ...