Media

Linnea Hylén skriver i Bohusläningen

26 november, 2020
Den 26 november publicerade Bohusläningen en artikel skriven av Frivärlds projektledare Linnea Hylén om hur Ryssland till stor del åstadkommit målen för sina påverkansoperationer. Lögner har blivit sanning och det demokratiska utfallet av presidentvalet accepteras inte av en stor del ...

Frivärld omnämns i Norrbottenskuriren

25 november, 2020
Den 25 november publicerade Norrbottenskuriren en artikel om Finlands och Sveriges försvarssamarbete och hur det behöver fördjupas. Sverige och Finland skulle tillsammans kunna garantera säkerheten i Ösersjöområdet om länderna bara ville. Var för sig utgör våra två länder däremot knappt ...

Viktor Lundquist omnämns i SN

25 november, 2020
Den 25 november publicerade Södermanlands Nyheter en ledare om Arktis och hur maktspelarna i regionen tämligen ignorerar klimatförändringarna, en poäng som gjordes av Säkerhetsrådets biträdande redaktör Viktor Lundquist i artikeln Vem ska rädda Arktis? Utvecklingen i Arktis får inte reduceras till ...

Patrik Oksanen skriver i fPlus

23 november, 2020
Den 23 november publicerade fPlus en artikel skriven av Frivärlds Senior Fellow Patrik Oksanen om Kinas försök att tysta Australien med handel och hot. Sedan Australien krävde en oberoende och självständig utredning av coronahanteringen i Wuhan provinsen har relationerna mellan ...

Patrik Oksanen skriver i Aftonbladet

23 november, 2020
Den 23 november publicerade Aftonbladet en artikel skriven av Frivärlds Senior Fellow Patrik Oksanen som handlade om valet av juryn för Stora Journalistpriset att ge priset till dokumentären Estonia – fyndet som förändrar allt. Dokumentären undanhåller information, som att hålen i Estonias ...

Gunnar Hökmark skriver på Europaportalen

18 november, 2020
Den 18 november publicerade Europaportalen en debattartikel skriven av Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark om EUs relation till USA. Även om Biden står för en Europavänlig politik finns det en uppenbar risk att den långsiktiga utvecklingen i USA går fel när ...

Henrik Sundbom skriver i SvD

18 november, 2020
Den 18 november publicerade Svenska Dagbladet en ledare skriven av Henrik Sundbom om oppositionsledaren Svetlana Tichanovskajas besök i Stockholm och deltagande på frivärlds boklansering av Let the World Hear. Oviljan att vara allt för politisk är en udda egenskap för en ...

Frivärld omnämns i Borås Tidning

18 november, 2020
Den 18 november publicerade Borås Tidning en artikel om situationen i Belarus och oppositionsledaren Svetlana Tichanovskaja, som när större delen av oppositionen i Belarus sitter fängslad, är en av de få som fortfarande står upp mot Lukasjenko. Tichanovskaja besökte Frivärld ...

Gunnar Hökmark skriver i NWT

17 november, 2020
Den 17 november publicerade Nya Wermlands-tidningen en artikel skriven av Frivärlds Ordförande Gunnar Hökmark om västvärldens relation till Kina och hur det är dags för en enad front mot kinesiska övertramp. Europeiska Unionen är en naturlig utgångspunkt för att samla ...

Linnea Hylén skriver i LT

15 november, 2020
Den 15 november publicerade Länstidningen Södertälje en ledare skriven av Frivärlds projektledare Linnea Hylén om Joe Bidens valvinst i USA och vad innebörden blir för den liberala världsordningen. Att Joe Biden tagit hem segern i det amerikanska presidentvalet ger hopp ...