Patrik Oksanen intervjuas i Officerstidningen

Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld, intervjuas i Officerstidningen om vilka böcker han ska läsa i sommar. Officerstidningen intervjuade en rad andra profiler med bakgrund inom försvars- och säkerhetsfrågor. Bland annat Oscar Jonsson, doktor i krigsvetenskap och expert på rysk krigföring vid Försvarshögskolan, och Generallöjtnant Michael Claesson, chef för Försvarsstaben.

Patrik Oksanen skriver ”för att förstå hur Ryssland och andra bedriver politisk marionetteater med oss så är Ingrid Carlbergs ”Marionetterna” en utmärkt bok som ger kunskaper om hur framgångsrikt de här operationerna kunde bedrivas redan för hundra år sedan.”

Läs artikeln här.