Anders Åslund i TVP World

Anders Åslund, senior fellow Frivärld, medverkar i en debatt i TVP World för att prata om det fullskaliga kriget i Ukraina, återuppbyggnadsprocessen av Ukraina och de internationella planer som kräver samarbete från olika aktörer för att ta itu med Ukrainas korruptionsproblem.

Titta på inslaget här.