Utrikesakademin lördag 17 januari, Generalmajor Karlis Neretnieks föreläser om säkerhetsläget kring Östersjon

<iframe width=”853″ height=”480″ src=”//www.youtube.com/embed/ariijuvEMmk” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>