Frihandelsbloggen

Polarisering kan också vara av godo — får folk att tänka efter vad som är viktigt

20 mars, 2017
Det är uppenbart att vi nu har en polarisering på världsscenen när det gäller handel och öppenhet. För bara ett par år sedan fanns det en sorts ljum uppslutning kring frihandel, öppenhet och globalisering. Kritiken gällde i huvudsak problem som ...

Kan ett frihandelsavtal mellan Japan och USA bli TPP bit för bit?

12 januari, 2017
Trump framställs normalt sett som protektionist. Det är han tvivelsutan i sina rent konkreta förslag. Men ideologiskt sett förefaller han inte vara en klassisk protektionist med merkantilistiska förtecken. Även om han talar om underskott i handelsbalansen mot Mexiko och Kina ...

Trassel i Tokyo

3 juni, 2014
För tillfället är det inte bara TTIP som omges av osäkerhet på grund av Europaparlamentsvalet. Transpacific Partnership (TPP) som är ett stort handelsavtal mellan USA, Australien och en rad länder i Sydostasien går ännu knackigare för tillfället. Enligt en artikel ...