Frihandelsbloggen

Skydd för handelsmän och investeringar historiskt viktigt för ekonomisk utveckling

25 mars, 2015
Anders Johnson och Birgitta Rydell har för Svenskt Näringslivs räkning producerat en utmärkt skrift om det som kallas Investor State Dispute Settlement (ISDS). De förklara den historiska bakgrunden och beskriver hur systemet med internationell skiljedom fungerar i dag. Mycket bra ...