Frihandelsbloggen

Skall de avskaffa demokratin nu igen?

13 oktober, 2015
"Vi är här för att vi inte vill överlämna framtiden åt marknaden utan i stället rädda demokratin, säger Michael Mueller, ordförande för organisationen German Friends of Nature." Man kan argumentera för att TTIP ökar "marknaden" och eventuellt ger en del ytterligare restriktioner på vilka politiska beslut som kan fattas -- även om det av allt att döma är en felaktig uppfattning. Men demonstrationsarrangörens motivering saknar helt verklighetskontakt. Tanken att man skulle behöva rädda demokratin från TTIP är fullständigt grotesk.