Skall de avskaffa demokratin nu igen?

Lördagen den 10 oktober hölls det demonstrationer i olika EU-länder mot ”TTIP”.

I Berlin hölls den mest omfattande. Mellan 100 000 (polisen) och 250 000 (arrrangören) personer. Reuters sade 150 000.

I Sverige demonstrerade på några olika orter sammanlagt 750 personer enligt arrangörerna. Tittar man på tidningsklippen förefaller det vara mindre än hälften.

Men det intressanta är att det protesterna gäller bara vagt har med TTIP-avtalet att göra.

Ett citat från TT av vad en av arrangörerna säger är typiskt:

”Vi är här för att vi inte vill överlämna framtiden åt marknaden utan i stället rädda demokratin, säger Michael Mueller, ordförande för organisationen German Friends of Nature.”

Man kan argumentera för att TTIP ökar ”marknaden” och eventuellt ger en del ytterligare restriktioner på vilka politiska beslut som kan fattas — även om det av allt att döma är en felaktig uppfattning. Men demonstrationsarrangörens motivering saknar helt verklighetskontakt. Tanken att man skulle behöva rädda demokratin från TTIP är fullständigt grotesk.

Skulle EU:s samtliga regeringar, EU-kommissionen och EU-parlamentet gemensamt ha beslutat att avskaffa demokratin?

Och varför väljer man i så fall en så komplicerad och osäker metod som ett handelsavtal som skall godkännas av USA:s kongress? Amerikanerna kanske säger nej till avtalet och välter hela det alleuropeiska diktaturprojektet?

Om nästan alla politiker i EU vill avskaffa demokratin har de ju en majoritet. Då är det bara att klubba beslutet.

Michael från de tyska naturvännerna är dock inte ensam.

Det socialdemokratiska kulturoraklet Daniel Suhonen har påstått att näringsminister Mikael Damberg planerar att införa diktatur.

Dock inte av elakhet utan av dumhet (som han dessutom delar med den övriga regeringen):

”Problemet är att den rödgröna regeringen med näringsminister Mikael Damberg i spetsen inte verkar ha en bråkdel av krismedvetande. Damberg sjunger frihandelns lov och lovar snabb exekvering av beslutet. Han hoppas förmodligen på fortsatt tystnad. Men TTIP och ISDS kommer att föras upp på S-kongressen i slutet av maj. Det blir förmodligen årets stora strid.

Beslutet är avgörande. I historieböckerna kan annars i framtiden komma att skrivas att Hjalmar Branting införde demokratin i vårt land och Mikael Damberg tog bort den – lagom till 100-årsdagen.”

Det är svårt att tänka sig en tydligare illustration till den okunnighet och totala brist på verklighetskontakt som präglar nej-sidan när det gäller TTIP.