Frihandelsbloggen

Uppdelning mellan handel och investeringar ger nya möjligheter

26 februari, 2015
Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore är snart klart. David Martin, brittiska Labour, är rapportör. Han uppfattar ISDS-delen av avtalet som alltför företagsvänligt. Det intressanta är att investeringsavtalet och handelsavtalet i just detta fall är relativt separata. Martin menar att de skulle kunna beslutas var för sig, och investeringsdelen där ISDS ingår skulle kunna omförhandlas.