Frihandelsbloggen

Kommer EU-länderna att backa från TTIP-sekretessen?

26 augusti, 2014
Kommissionen vill skapa ännu mera öppenhet när det gäller TTIP-förhandlingarna. Italiens regering företrädd av Carlo Calenda, Italiens viceminister för ekonomisk utveckling, har tillsammans med handelskommissionär Karel De Gucht skrivit ett brev till de övriga EU-ländernas regeringar med ett förslag om ...