Frihandelsbloggen

Osanning om antidumpningsgtullar och Kina

3 december, 2015
Att Kina skulle få "status som marknadsekonomi" och att det skulle kosta EU 3,5 miljoner jobb stämmer inte. Det handlar om förändringar i ett WTO-avtal om hur man beräknar antidumpningstullar.