Frihandelsbloggen

Gästbloggare Johan Hultberg (m): Mer frihandel – för miljön och klimatets skull

2 mars, 2016
FN:s klimatförhandlingar i Paris i slutet av förra året blev en stor framgång. Världens länder enades om ett globalt klimatavtal med en höjd ambitionsnivå. Den globala temperaturökningen ska nu hållas väl under två grader och ansträngningarna ska öka med sikte på att också hålla ökningen under en och en halv grad. Världen skriker nu efter lösningar på hur avtalets ambitioner ska nås. Ord måste omsättas i handling. En ökad handel med produkter och teknologier som kan bidra till att minska växthusgasutsläppen och fasa ut användningen av fossil energi är en självklar och central del av lösningen.