Frihandelsbloggen

Frihandel i media vecka 46

16 november, 2017
  2017-11-16 Frihandelsavtal mellan Filippinerna och USA på gång. Ett exempel på Trumps handelspolitik, ett land åt gången: ”Metro Manila (CNN Philippines, November 16) — The United States is open to a free trade agreement with the Philippines, U.S. Ambassador ...

Nytt frihandelsavtal mellan EU och Filippinerna

7 januari, 2016
Under 2016 kommer EU och Filippinerna påbörja förhandlingar om ett nytt frihandelsavtal. Målet är ett avtal som omfattar avskaffande av tullar och andra handelshinder, underlättar exporten av tjänster och underlättar investeringar. Det handlar också om offentlig upphandling samt ytterligare områden inom området konkurrens och skydd av immateriella rättigheter. Det planerade avtalet kommer också garantera att närmare ekonomiska förbindelser mellan EU och Filippinerna går hand i hand med miljöskydd och social utveckling.