Nytt frihandelsavtal mellan EU och Filippinerna

Under 2016 kommer EU och Filippinerna påbörja förhandlingar om ett nytt frihandelsavtal.

Målet är ett avtal som omfattar avskaffande av tullar och andra handelshinder, underlättar exporten av tjänster och underlättar investeringar. Det handlar också om offentlig upphandling samt ytterligare områden inom området konkurrens och skydd av immateriella rättigheter. Det planerade avtalet kommer också garantera att närmare ekonomiska förbindelser mellan EU och Filippinerna går hand i hand med miljöskydd och social utveckling.

Filippinerna är medlem i Sydostasiatiska nationers förbund (Asean), den femte största ekonomin i regionen och den andra största marknaden i Asean.

Det är dessutom det femte landet i Asean att inleda förhandlingar om ett bilateralt frihandelsavtal med EU.

Asean är den åttonde största ekonomin i världen och EU:s tredje största handelspartner utanför Europa efter USA och Kina. Handeln med varor och tjänster mellan EU och Asean uppgick 2013 till 235 miljarder euro.

Förhandlingar om ett frihandelsavtal med Asean inleddes 2007. De avstannade under 2009 för att ge plats åt bilaterala förhandlingar. Dessa bilaterala frihandelsavtal utarbetades som byggstenar för ett framtida mellanregionalt frihandelsavtal. EU har i dagsläget avtal med Singapore (2014) och Vietnam (2015).

Filippinerna är EU:s sjätte största handelspartner i Asean och rankas på 44:e plats i världen. Under 2014 exporterade EU varor till Filippinerna till ett värde av 6,8 miljarder euro. EU:s import från Filippinerna uppgick till 5,7 miljarder euro. EU är Filippinernas fjärde största handelspartner. EU:s export till Filippinerna består främst av transportutrustning (31 %), maskiner (15 %), livsmedelsprodukter (13 %), kemikalier (11,5 %) och elektroniska komponenter (11 %). Filippinernas viktigaste exportvaror till EU är kontors- och telekommunikationsutrustning (45 %), maskiner (15 %), livsmedelsprodukter (12,5 %) samt optiska instrument och fotoutrustning (11 %).

Handeln med tjänster mellan EU och Filippinerna uppgick till ett värde av 3 miljarder 2013.

EU är också den största utländska investeraren i Filippinerna, med utländska direktinvesteringar i landet på mer än 6,2 miljarder euro.

 


Kategorier: EU