Frihandelsbloggen

Små och medelstora företag vill ta bort tullarna mellan EU och USA

12 januari, 2015
Tullar upplevs av företag som handlar med USA vara ett större problem än vad som vanligtvis antas. De genomsnittliga tullarna är låga, men på vissa produkter är de mycket höga. Det visar en undersökning om inställningen till TTIP från Svenskt ...