Frihandelsbloggen

Campact — protester som affärsrörelse och TTIP som affärsområde

28 september, 2015
Campact är det tydligaste exemplet på att protester också är affärsverksamhet och att USA-hat är en av de starkaste krafterna när det gäller att mobilisera stöd. Av alla handelsavtal som ingåtts av EU och godkänts av Tyskland och alla EU-länder (om ett handelsavtal måste klubbas av alla länder eller bara EU-parlamentet varierar lite -- TTIP kommer av allt att döma kräva godkännande från alla EU-länder) är det bara TTIP som folk utanför den allra innersta kretsen ens hört talas om: trots information på webben och otaliga pressmeddelanden.