Frihandelsbloggen

Nöff is nöff

10 juni, 2014
I den perfekt världen är ett frihandelsavtal en A4-sida är parterna kommer överens om att det som är lagligt att sälja i båda länderna fritt kan handlas med mellan länderna utan att myndigheterna lägger sig i. Men nu är världen ...