Frihandelsbloggen

Migration och handel samverkar

4 februari, 2014
Internationell handel är det som sker när varor och tjänster rör sig över nationsgränser. När människor rör sig över samma gränser kallas det internationell migration. De två frågorna är tätt sammanflätade på flera olika sätt. För det första kan immigration ...