Frihandelsbloggen

Svenska tullar ”de mest ofrisinnade och invecklade i Europa…”

11 oktober, 2017
Svensk handelspolitik har inte alltid varit frihandelsvänlig. Tvärt om. Vi var experter på att krångla till det för handeln och efter ett par decennier i mitten av 1800-talet med en god utveckling kom det ytterligare bakslag i samband med tullstriden.   ...