Frihandelsbloggen

Dokument utifrån grovt felaktigt och utan koppling till TTIP

13 mars, 2016
Söndagens Dokument Utifrån om TTIP saknar helt relevans för debatten. Det sköt in sig på ISDS-mekanismen och internationell skiljedom, men någon sådan kommer antagligen inte att finnas i TTIP-avtalet.  Det var även för övrigt ett mycket märkligt att det påannonserats som ...