Frihandelsbloggen

Avskaffade handelshinder nyckel till att nå klimatmål

23 augusti, 2016
Frihandel ger inte bara snabbare ekonomisk utveckling. Den bidrar också till att samhällsproblem får en lösning genom att underlätta spridandet av både idéer och produkter.  Parisöverenskommelsen antas kunna ratificeras och träda ikraft under 2016. En viktig förutsättning för framgång är ...