En röst för frihandel

I Sverige har vi ett brett stöd för handel och öppna gränser. Det är därför lätt att glömma att det inte är normalfallet. I de flesta länder finns det starka protektionistiska krafter. Det finns ingenting som säger att de värderingar och den verklighetsbild protektionismen bygger på inte kan få fäste i Sverige. Jag som ansvarar för bloggen har ett personligt engagemang för frihetsfrågor. Där ingår frihandel som en mycket viktig del.

Handel är den viktigaste vägen till välstånd och nästan lika gammalt som människan självt. Redan på stenåldern handlade människor med flinta, bärnsten, keramik, stenverktyg och mycket annat som inte längre finns bevarat. Det fanns etablerade handelsvägar och marknadsplatser.

Den reglerade handeln är förmodligen nästan lika gammal. Handeln generar värde. Hövdingar och rövarbaroner måste tidigt ha insett att man genom att sätta upp tullar och etablera handelsplatser kunde lägga beslag på en del av värdet. Man upptäckte snart att vissa varor kunde beskattas hårdare än andra och att det fanns något som vi i dag kallar handelsbalans. För hövdingens del är det bra om hans undersåtar exporterar mer än de importerar. Då samlar de på sig guld som lätt kan tas ut i skatt och omsättas i det hövdingen för tillfället behöver. Då blir han allt mer oberoende av den lokala ekonomin och förvandlas till kung. Med andra ord var det en bra idé att motarbeta import men stimulera export.

Sedan dess har det varit en kamp mellan de som vill reglera och beskatta handel, och de som av olika skäl vill att handeln skall gå så smidigt och enkelt som möjligt. De som vill ha fri handel.

Den här bloggens syfte är att stå på frihandelns sida i den kampen. Ett skäl för min del är att det är en viktig fråga som både är idémässigt och institutionellt intressant, det vill säga de två delar av politik som jag tycker är mest spännande: idéerna och hur man långsiktigt förverkligar dem genom robusta regelsystem.

Ett annat skäl är att frihandeln är det bästa och viktigaste med EU. Som vanligt får det som i allt väsentligt fungerar och alla är nöjda med minst uppmärksamhet. Men den fria rörligheten för varor, tjänster, människor och pengar har förändrat Europa till det bättre. Och trots motstånd från olika särintressen vidgas trots allt frihandeln genom olika avtal till allt fler länder och allt större delar av ekonomin.

Men den utvecklingen kommer inte att fortgå av sig självt. Kampen mellan idéerna fortsätter. Jag har deltagit i idékampen i snart 30 år och siktar på att fortsätta i minst 30 år till. Därför denna blogg.

Frihandelsbloggen.se är sponsrad av Svenskt Näringsliv.