5G och Huawei: vad ska Sverige göra?

Inom kort ska beslut om upphandlingen av 5G i Sverige fattas, och den stora frågan som diskuteras över hela världen är om det är klokt att låta Huawei delta i uppbyggnaden av detta. I övriga västvärlden har man resonerat olika, och det är nu dags för Sveriges vägval.

Huawei är av många anledningar en utmaning, men kanske i synnerhet kan det vara problematiskt att låta företaget delta i upphandlingen då den kinesiska nationella underrättelselagen stipulerar att både statliga och privata kinesiska företag, samt alla kinesiska medborgare, kan åläggas att stödja underrättelse- och säkerhetstjänsterna med information.

Lagen har ingen geografisk begränsning vilket innebär att även företag utomlands samt kinesiska medborgare boende i andra länder också omfattas av lagen. Det är speciellt kritiskt då 5G-nätet kommer att vara blodomloppet för framtidens ekonomi och på så sätt kunna göra Sverige sårbart för tvångsmakt.

Med anledning av detta arrangerade Frivärld torsdagen den 5 september ett lunchseminarium, där dessa frågor diskuterades. Medverkar gjorde Patrik Fältström, teknik- och säkerhetsskyddschef på Netnod, Richard Henriksson, ämnesråd i cyber- och informationssäkerhet på UD:s säkerhetsenhet och Kristina Sandklef, Kinaanalytiker. Seminariet modererades av Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld.

TID: Torsdag 5 september, 12.00 – 13.00. Lättare lunch serveras från 11.30.
PLATS: Frivärlds lokaler på Kungsgatan 60 i Stockholm.
ANMÄLAN: Obligatorisk föranmälan sker via formulär till höger på denna sida.
Vänligen notera att inbjudan är personlig.

Patrik Fältström började arbeta med internet på mitten av 1980-talet när Svenska Universitetsnätet SUNET lanserades. Han har arbetat med standarder relaterat till internet både inom Internet Engineering Task Force (IETF), Internationella Teleunionen (ITU) med flera. Han har varit rådgivare åt Sveriges IT-minister 2003-2011 och suttit med i flera utredningar både i Sverige och EU. Idag är Fältström Teknik- och Säkerhetsskyddschef på Netnod som tillhandahåller grossisttjänster för internet vilket inkluderar transport, domännamn och tid/frekvens.

Kristina Sandklef har tidigare arbetat på Ericsson, Försvarsmakten och East Capital i olika roller som Kinakännare. Idag är hon senior Kinarådgivare på Consilio International med inriktning på fördjupade analyser om Kina och vart landet är på väg ekonomiskt, politiskt och säkerhetspolitiskt. Hon har följt Kinas utveckling på nära håll de senaste 25 åren och har studerat kinesiska i både Lund och Peking.

Richard Henriksson är Cybersäkerhetsexpert som arbetat med kvalificerad cyber-, IT- och informationssäkerhet sedan 1996. Richard har tidigare bl.a. arbetat som programvaruutvecklare åt Försvarsmakten och som IT- och informationssäkerhetsexpert vid Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten, MUST. Richard har därefter under tolv år haft anställning som ämnesråd (Senior Advisor) vid Utrikesdepartementet och där arbetat med såväl nationell som internationell policyutveckling inom cybersäkerhetsområdet, och även arbetat med expertrådgivning till UD och Regeringskansliet i cyber- och informationssäkerhetsfrågor. Inom ramen för Sveriges deltagande i multilaterala säkerhetssamarbeten har Richard representerat Sverige som delegat till bl.a. Europeiska Rådssekretariatets Informationssäkerhetskommitté, Europeiska Komissionens rådgivande expertgrupp i cybersäkerhetsfrågor och Nato:s informationssäkerhetskommitté.

Datum och tid:
Den 5 september 2019 12.00 – 13.00
Plats:
Vänligen ange eventuell specialkost/allergi under 'meddelande'.
Evenemanget har redan ägt rum