Alla talar om Nato, men inget händer

Den försvars- och säkerhetspolitiska debatten i Finland påminner mycket om den svenska, men är ändå annorlunda. Exempelvis har Finland redan utrett konsekvenserna av ett Natomedlemskap. Vad kan vi i Sverige lära av detta?

I rapporten ”Alla talar om Nato, men inget händer: Debatten om Natomedlemskap i Finland” skriver Charly Salonius-Pasternak, säkerhetspolitisk analytiker på Utrikespolitiska institutet i Helsingfors, om den finska opinionen kring Nato. Kan det finska folkets åsikt om Natomedlemskap ändras och hur kommer det i så fall att ske?

Rapporten lanserades den 13/2. I panelen deltog utöver rapportförfattaren Claes Arvidsson (ledarskribent på Svenska Dagbladet) och Kerstin Lundgren (riksdagsledamot för Centerpartiet). Moderator var Stefan Olsson, chef för Frivärld.

Datum och tid:
Den 13 februari 2013 18.00 – 19.30
Plats:
Evenemanget har redan ägt rum