Europeiskt försvarssamarbete under den kommande mandatperioden

Europeiskt försvarssamarbete under den kommande mandatperioden

Europa har ofta kallats ”en ekonomisk jätte, en politisk dvärg och en militär mask”. För att stärka Europas militära kapacitet beslutade sig 25 EU-länder i december 2017 att delta i försvarssamarbetet Pesco (Permanent Structured Cooperation).

Inom det nya försvarssamarbetet har de 25 länderna åtagit sig att ta vara på varandras existerande resurser och att tillsammans utveckla nya förmågor. Med bland annat en gemensam fond för forskning och utveckling inom försvarsteknologi, harmoniserad identifiering av militära behov och förbättrad interoperabilitet eftersträvar Pesco ”en ständigt ökande grad av samstämmighet i medlemsländernas åtgärder” inom försvarsområdet, som Lissabonfördraget anger.

Men många viktiga frågor om försvarssamarbetet kvarstår. Vad kommer samarbetet att leda till? Hur bör Pesco förhålla sig till Nato? Och hur bör nästa svenska regering ställa sig till det växande europeiska försvarssamarbetet? Dessa är några av de frågor som kommer tas upp i ett panelsamtal hos Frivärld den 25 september.

Anmälan:

Obligatorisk föranmälan längst ned på sidan
Medverkande:
Anna Wieslander, nordeuropachef vid Atlantic Council och Björn Fägersten, seniorforskare och programchef för Utrikespolitiska institutets Europaprogram. Samtalet leds av Frivärlds chef Katarina Tracz.
Tid: 2018-09-25, 12:30-13:30
Plats:Frivärld/ Timbro, Kungsgatan 60, Stockholm
Övrigt: Lättare lunch serveras från kl. 12:00

Anna Wieslander är nordeuropachef vid the Atlantic Council, generalsekreterare för Allmänna Försvarsföreningen samt styrelseordförande för Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik (ISDP). Dessförinnan var hon ställföreträdande direktör för Utrikespolitiska institutet. Wieslander har tidigare tjänstgjort som chef för talmansstaben på Sveriges Riksdag, sekreterare i Försvarsberedningen och kansliråd på Försvarsdepartementet. Hennes expertis ligger inom försvars- och säkerhetsfrågor med tonvikt på Östersjösäkerhet, Nato och den transatlantiska länken.

 

 

Björn Fägersten är seniorforskare och chef för UI:s Europaprogram. Hans forskning berör europeisk integration, säkerhetspolitik, internationella institutioner och underrättelsesamarbete. Aktuella projekt berör geopolitiska konsekvenser av Brexit, underrättelsesamarbete inom internationella säkerhetsinstitutioner samt konceptet politisk risk i offentlig och privat sektor. Björn Fägersten har en doktorsexamen i statsvetenskap från Lunds universitet samt har innehaft gästforskarpositioner vid det amerikanska Harvarduniversitetet och Europauniversitet i Florens.

Datum och tid:
Den 25 september 2018 12.30 – 13.30
Plats:
Lättare lunch serveras från kl. 12:00
Informera oss gärna om eventuella allergier.
Evenemanget har redan ägt rum