Framtidens Förenta Nationer

Diskussionen kring framtiden för världssamfundet är högaktuell. Under det senaste året har två böcker som ur olika perspektiv ifrågasätter FN kommit ut. Inga-Britt Ahlenius och Niklas Ekdal hävdar i Välkommen Mr Chance att generalsekreteraren Ban Ki-moon är det huvudsakliga problemet. I FN – Spruckna drömmar menar i stället Fredrik Segerfeldt att själva idén med FN är feltänkt.

Den 30 november 2012 anordnade Frivärld en paneldiskussion om framtidens Förenta Nationer.Deltagande var Inga-Britt Ahlenius, undergeneralsekreterare för FN:s internrevision 2005 – 2010, Fredrik Segerfeldt, författare och debattör samt Aleksander Gabelic, förbundsordförande för Svenska FN-förbundet.

Moderator var Willy Silberstein.

Se videoinspelning från seminariet nedan.

Frivärld: Framtidens Förenta Nationer from Timbro on Vimeo.

 

Datum och tid:
Den 30 november 2011 18.00 – 19.30
Plats:
Evenemanget har redan ägt rum